b4content

b4content blog

RODO

Administratorem Twoich danych jest b4content Dominik Bigosiński z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 37, 16-010 Wasilków, Polska, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9662155226, REGON: 520288599. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: dominik@b4content.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem [adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności].

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze przy ul. Henryka Sienkiewicza 37, 16-010 Wasilków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: dominik@b4content.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez b4content Dominik Bigosiński w ramach zawieranych z Tobą umów.

Udostępnij ten artykuł:

Ostatnie wpisy

Zapisz się

Dominik Bigosiński

Międzynarodowy copywriter specjalizujący się w content marketingu. Regularnie poszerza swoją wiedzę na temat SEO/SEM, aby wspierać przedsiębiorców w promocji ich firm online. Dominik zajmuje się copywritingiem od ponad 7 lat – pomógł zmonetyzować ponad 100 blogów i obsłużył 450 firm B2B oraz e-commerce.